És obligació de cada jugador, llegir i entendre el reglament per participar a la lliga. Confirmar la inscripció, és acceptar aquest reglament, que tot seguit es detalla.

INSCRIPCIÓ

La inscripció inclou:

 • Samarreta tècnica i premis per als guanyadors de cada categoria
 • Organització del calendari i seguiment dels partits i actualització de les classificacions

La inscripció NO inclou:

 • El preu del partit, que serà de 7,50€ per partit de 90min (si ets soci del club TAMBÉ s’haurà d’abonar la pista)

Els partits seran sempre de 19:00h a 22:00h, de Dilluns a Divendres, en el club que marqui el calendari.
En el moment de fer la inscripció, es podran escollir 2 dies màxims com a no disponible.
El preu de la inscripció és de 25€.
Si una parella es dóna de baixa 2 setmanes abans de l’inici, es penalitzarà amb el 50% del preu de la inscripció.

ORGANITZACIÓ DE LA LLIGA

La lliga estarà formada per 4 categories (1a, 2a, 3a i 4a), amb un màxim de 9 parelles a cada grup.
Si apareixen més grups, es creixerà de forma horitzontal, és a dir:

 • 1a
 • 2a A / 2a B
 • 3a A / 3a B
 • 4a A / 4a B / 4a C

L’organització publicarà el calendari, on apareixerà DIA i CLUB on es jugarà cada jornada.
El jugador haurà d’acceptar la seu designada aquella jornada essent inamovible el lloc.
La setmana de Torneig Vis a Vis, no es disputarà cap jornada de lliga.
La duració de la lliga serà de 12 setmanes aproximadament, les quals inclouen tots els partits de lliga, possibles partits ajornats i els partits de play-off d’ascens o descens.
Cada guanyador de categoria obtindrà l’ascens directe a categoria superior (és obligat l’ascens de categoria) i el corresponent premi anunciat prèviament.
Els play-off els jugaran aquelles parelles que marqui la classificació, segons el nombre de grup és variable. Els partits seran sempre entre parelles de diferents categories, mai seran entre parelles del mateix grup.
La lliga es dividirà en tres grans blocs anuals:

 • Lliga de Tardor (17 Setembre – 21 Desembre)
 • Lliga d’Hivern (7 Gener – 28 Març)
 • Lliga de Primavera (23 d’Abril – 11 Juliol)

ORGANITZACIÓ DELS PARTITS

Els partits seran programats amb 15 dies d’antelació, indicant dia, hora i club on toca jugar aquella jornada.
Els jugadors hauran de presentar-se 10 minuts abans del partit a la recepció del club i recollir les pilotes del partit.
La parella guanyadora serà la responsable de retornar les pilotes a recepció. No poden quedar-se les pilotes per cap concepte.
Es deixaran 15 minuts en cas de retard. A partir de llavors, seran els jugadors qui decidiran fer WO o no.
Per tenir validesa aquest WO s’haurà d’abonar la pista.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ

Els partits es disputaran segons les normes de la federació catalana de Pàdel al millor de 3 sets.
S’haurà de preveure amb prou antelació i finalitzar amb un super-tiebreak a 10 punts, amb diferència de 2, si no dóna temps a finalitzar-lo dins els 90 min de joc. El guanyador d’aquest super-tiebreak es veurà reflectit per un 6-4 a favor seu en el 3r set. Si durant el transcurs del 3r set, s’ha d’acabar el partit, resultarà guanyador la parella que vagi per davant del marcador pel que fa a jocs del 3r set. Si el resultat és d’empat a jocs, el partit acabarà en empat.
Puntuació:

 • Partit guanyat 3 punts
 • Partit empatat 1 punt
 • Partit perdut 0 punts

SISTEMA ASCENSOS I DESCENSOS

El campió de la lliga ascendirà a la categoria superior.
La resta de parelles resoldran la seva continuïtat, descens o ascens de categoria, amb un criteri que l’organització establirà en funció del nombre de grups.

PILOTES

L’organització facilitarà un pot de pilotes per estrenar a cadascun dels partits que es disputaran en el transcurs de la lliga i s’haurà de recollir a l’inici del partit.
La parella guanyadora serà la responsable de la devolució del pot a recepció.

AJORNAMENTS, LESIONS I RETIRADES

Els partits seran programats aproximadament 7 dies abans de la disputa, en cas de preveure complicacions horàries la parella té la possibilitat d’avisar a l’organització i no serà considerat com a canvi.
Un cop publicat el calendari, cada parella tindrà 2 opció de canvi.
El 1r canvi, es pot utilitzar en qualsevol moment (si s’avisa el mateix dia de partit, s’haurà d’abonar el 50% de la pista). Es veurà reflectida amb una X a la casella de CANVI a la classificació.
El 2n canvi, s’haurà d’avisar a la organització abans de 48h de l’inici del partit. Sino és així, es donarà per perdut el partit per 6-3 6-3 (si s’avisa el mateix dia del partit, també s’haurà d’abonar el 50% de la pista). Es veurà reflectida amb color vermell, la casella de CANVI a la classificació.
Si hi ha un 3r canvi o més, es donarà per perdut el partit  per 6-3 6-3.
En cas de retirada d’una parella es mantenen els resultats fins aquell dia, la resta de partits pendents es resoldran amb el resultat de 6-3, 6-3.
En cas de situacions climatològiques adverses serà l’organització qui decidirà suspendre o no la jornada.
L’organització es reserva el dret d’actuar en qualsevol cas i prendre decisions extraordinàries.

LESIONS

En cas de lesió d’una parella, es permet el canvi de parella sempre que sigui d’un nivell similar i no hagin transcorregut més de 7 jornades. Un cop realitzat el canvi serà fins al final de la lliga sense possibilitats de més canvis. Si és així, no podrà disputar els 3 restants, perdent pel marcador de 6-3, 6-3. Aquesta parella igualment es mantindrà en la classificació.
En cas de lesió en el transcurs d’un partit i no poder acabar-lo, resultarà guanyadora la parella adversària per un resultat de 6-3 6-3.
Un cop feta la inscripció, cada jugador permet que el seu número de telèfon sigui utilitzat per l’organització en grups de Whatsapps amb la finalitat, de coordinar els partits per part de totes les parelles.

CRITERIS DE CONTINUÏTAT O CREACIÓ DE NOVES LLIGUES

Si una parella decideix no continuar jugant junta, es permet mantenir la plaça a un integrant de la parella i podrà participar amb un nou company/a. En cas que els dos vulguin la plaça es determinarà per sorteig qui la manté.
Si un jugador decideix no jugar la següent lliga, sempre podrà recuperar la plaça que ha mantingut sempre i quan hi hagi places vacants en la categoria corresponent. En aquest cas mai es podrà entrar directament a primera.

CRITERIS D’INCORPORACIÓ NOVES PARELLES

S’incorporaran les parelles en funció de l’ordre d’inscripció a la llista d’espera.
Una nova parella sempre haurà de començar la lliga des de la categoria més baixa.
Excepcions per tal de poder entrar en una categoria superior:

 • Per entrar directament a 1a cat:
  MAI ES PODRÀ ACCEDIR DIRECTAMENT. En cas que hi hagi una vacant serà una parella de segona qui obtindrà la plaça en funció de la seva classificació.
 • Per entrar directament a 2a cat:
  GUANYAR DOS PARTITS DE QUALSEVOL PROVA DEL CIRCUIT VISaVIS Pàdel Tour 2020 en la categoria B.
 • Per entrar directament a 3a cat:
  GUANYAR DOS PARTITS DE QUALSEVOL PROVA DEL CIRCUIT VISaVIS Pàdel Tour 2020 en categoria C o un en categoria B.