Les 8 proves que es disputen al Circuit VISaVIS Pàdel Tour són puntuables i cada jugador guanya punts segons el següent esquema:

PUNTS Quadre Final Consolació
Participació 200
Partit Guanyat 100 50
Sotscampió 100 50
Campió 200 100

El MegaMaster tindrà una puntuació DOBLE per cada victòria.

El Rànquing és individual. Per tant, un jugador pot canviar de parella durant el decurs de les diferents proves.

No es permet el canvi de parella durant el transcurs d’una prova.

La inscripció es realitzarà només per la web, on s’indicarà la disponibilitat horaria de cada dia. Un cop s’ha publicat l’horari i no s’ha comunicat prèviament la impossibilitat d’assistir, serà l’altra parella afectada qui decidirà si realitzar-lo.

L’organització es reserva el dret de prohibir la participació d’un jugador en una determinada categoria si considera que el seu nivell és molt superior per la mateixa categoria. Aquesta prohibició només pot efectuar-se abans de la 3a prova disputada, després s’entén com una millora del jugador.

En cas d’incompatibilitat horària entre rivals passarà ronda aquella parella que indiqués els seus horaris a les observacions prèvies.

En el cas de que sigui format de quadre classificatori, es comptabilitzarà com a WO.

En el cas de que sigui format de lligueta, es comptabilitzarà com a 6-3 6-3.

Els campions de cada categoria obtindran una participació GRATUÏTA per a TOTES les proves del circuit de l’any vinent, en una categoria superior a la que ja han participat.

Aquesta invitació només serà pel 1r classificat de cada rànquing i en cas de participar durant tot el circuit amb la mateixa parella obtindrà la participació gratuïta per tots dos.

No està permesa la partipació de jugadors federats si el rànquing individual és:

  • Cat. Masculina: Superior o igual al núm. 100
  • Cat. Femenina: Superior o igual al núm. 50

En cas d’empat de punts al final del circuit, s’estableix el següent criteri de desempat:

  • Més proves disputades
  • Més campionats de quadre final
  • Més subcampionats de quadre final
  • Més partits guanyats de quadre final
  • Millor diferència de sets de quadre final
  • Millor diferència de jocs de quadre final